Navigate / search

Para Tasarrufu

2 Yıllık Üniversiteler
ABD’de 1.200’ün üzerindeki 2 yıllık üniversite 4 yıllık üniversite eğitimin 2 yıllı bir ön lisans diploması ile sağlar. 2 yıllık üniversite dersleri Amerika Birleşik Devletleri’nde 2.000 üzerindeki üniversiteye ve yüksekokula lisans diploması için transfer edilebilir. Öğrenciler ilk önce 2 yıllık üniversiteye giderek $15,000 – $37,000 tasarruf edebilirler.

Devlet Üniversiteleri
Devlet üniversiteleri lisans diploması ve yüksek lisans diplomasının yanında bazı doktora diplomaları da vermektedirler. Bu enstitüler Birleşik Devletler genel eğitim sistemini bir parçası olup bulundukları eyaletlerden maddi destek almaktadırlar. Harç bedelleri genellikle özel üniversitelerden daha düşüktür.

Özel Üniversiteler
Özel üniversiteler lisans ve lisansüstü eğitimlerini yüksek lisans ve doktora da dikkate değer özenle yaparlar. Maddi kaynak eyaletten değil harçlardan, yatırımlardan ve bağışlardan gelmektedir. Özel üniversitelerde harç tutarları devlet üniversitelerine göre yüksektir ama ABD vatandaşları ile uluslararası öğrenciler için aynı tutardadırlar.

4 Yıllık Yüksekokullar
Bu enstitüler ağırlıklı olarak özeldir (eyalet desteği olmaksızın) ve temel bilimler eğitimi odağı ile öğrencilere lisans diploması elde etme fırsatı sunar. Harç bedelleri ABD vatandaşları ve uluslararası öğrenciler için aynıdır.