Navigate / search

Transfer Anlaşması

Transfer anlaşmaları (Transfer Agreements (veya Articulation Agreements)) 2 yıllık enstitüler ile 4 yıllık enstitüler arasındaki resmi anlaşmalardır. Bu anlaşmalar 2 yıllık üniversitelerde alınan hangi derslerin transfer olunan okulda gerekli koşullara uygun olduğunu tanımlar.

– Transfer anlaşmaları ve koşulları her enstitüye özeldir ve farklılık gösterir.
– Transfer anlaşmaları terimi eyaletten eyalete farklılık gösterebilir.

Örneğin:

– California “Articulation Agreement.” terimini kullanılmaktadır.”
– Virginia ” Guaranteed Transfer.” terimini kullanılmaktadır.”
– Washington State’de transfer anlaşması yerine ” Direct Transfer” terimini kullanılmaktadır.

Terimler farklı olmasına rağmen, süreç çoğu zaman aynıdır.

Transfer anlaşması koşullarının sağlandığından emin olmak için akademik danışmanlar ile görüşmek öğrencilerin sorumluluğundadır.